สถานีตำรวจภูธรท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

เลขที่ 8 หมู่ที่ 1 ถนนราษฎรบำรุง ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

เลขหมายโทรศัพท์ 0-3246-1500, 0-3246-3227, 0-3246-3228, 0-3246-3229 โทรสาร 0-3246-3228

 

 

 

 

 

 

งานธุรการ / อำนวยการ

งานจราจร

 

 

 

 

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)

 
   

ระเบียบเบิกเงินรางวัล (ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจควรรู้)

 

 

Website counter

อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ขออภัยหากได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน

3 พฤษภาคม พ.ศ.2562
May 3rd, 2019